Хвалебни песни

Хвалебните песни на църква "Света Троица"

Списък на песните, ползвани в богослуженията в църква "Света Троица".
Всички песни са с акорди.
Някои от песните имат приложен аудио запис, в който може да се чуе мелодията и хармонията на песента.

Съдържание:

Всички песни (всички песни в списък една под друга)


При печат песните са разделени на отделен А4 лист всяка. За да се отпечатат без пренасяне на друга страница:

  1. ползвайте браузър Mozilla Firefox (подрежда песните всяка на отделен лист)
  2. махнете всички елементи в горния и долния край на печатната страница (page headers and footers - URL, page date, page count, и т.н.).
  3. Намалете на 0 белите полета (print margins) отгоре, отляво и отстрани

 

 
PDF вариант (20 март 2016 г.) -- файл, удобен за печат
PDF вариант (2 песни на страница)

Opensong софтуер

За показване на текстовете на песните в църквата ползваме свободния софтуер Opensong. Той е безплатен за ползване и има версии за Windows, Linux и Mac OS X.

Оригинални линкове към ресурсите

Това са сайтовете, от където са взети горните ресурси. Можете да ги ползвате като алтернативно място за изтегляне.